Laat je medewerkers meebouwen aan hun werktoekomst

De pandemie gooide onze manier van werken om, stelde onze vastgeroeste processen en systemen in vraag en deed organisaties wereldwijd kritisch kijken naar hoe het ook anders kan. Het vaak genoemde “nieuwe normaal” stond plots voor de deur en bedrijven konden niet anders dan inzien waar het in een organisatie écht om draait: de mensen.

“Only a crisis – actual or perceived – produces real change.” ― Milton Friedman

De pandemie gooide onze manier van werken om, stelde onze vastgeroeste processen en systemen in vraag en deed organisaties wereldwijd kritisch kijken naar hoe het ook anders kan. Het vaak genoemde “nieuwe normaal” stond plots voor de deur en bedrijven konden niet anders dan inzien waar het in een organisatie écht om draait: de mensen.    

Vele organisaties vonden het belang van de menselijke factor terug, die – geloof het of niet – blijkbaar toch niet zo makkelijk door efficiëntie, snelheid en innovatie kan vervangen worden. Volgens het Human Capital Trends rapport (Deloitte, 2021) is de focus op menselijke principes zoals ethiek en rechtvaardigheid, betekenisvol werk, persoonlijke groei en passie, samenwerking en relaties, transparantie en openheid, net datgene dat de groei van een organisatie gaat bepalen.

Eén ding is zeker: ons werk zal er niet meer hetzelfde uitzien. Maar hoe dan wel? En hoe laat je als organisatie je waardevol menselijk kapitaal hieraan meebouwen?

 

Na een 35-tal werkbelevingstrajecten geven we je graag onze beste tips mee:

Tip 1: Een geïntegreerde feedbackloop als goudmijn aan informatie

Bij het nieuwe futureproof design van werk is het belangrijk om steeds de werknemer en zijn werkbeleving als vertrekpunt te nemen. De eerste stap bij het herdenken van je organisatie voor de toekomst is namelijk weten wat je mensen willen. Ontwikkel een listen-and-response strategie waardoor je de behoeften van je werknemers kent, en meet waar zij het meeste werkplezier uit halen en hoe zij tot de beste resultaten komen. 

Onze tip:

Door een geïntegreerde feedbackloop die een duidelijk inzicht geeft in de werkbeleving van je werknemers maak je slimme analyses en relevante responsacties mogelijk. Hierdoor ervaart de medewerker het gevoel gehoord en gezien te worden, wat leidt tot meer betrokkenheid, productiviteit en organisatiegroei.

Creëer de juiste feedbackcultuur aan de hand van verschillende feedbackstromen, in de vorm van een Employee Engagement survey, regelmatige pulse checks, (online) focusgroepen of één-op-één gesprekken. Lees hierover meer bij HR Analytics.

Tip 2: Transparante communicatie als sleutel tot welzijn en productiviteit

Een studie van McKinsey (2021) toont aan hoe duidelijke, transparante communicatie vanuit de organisatie over de toekomst van werk een positieve invloed heeft op het welzijn van werknemers. In organisaties waar men openlijk over de toekomstvisie communiceert, voelen medewerkers zich meer betrokken, ondersteund en productiever. Zelfs als die visie niet geheel duidelijk is voor de organisatie zelf, blijken regelmatige updates van belang om bezorgdheden en risico op burn-out te verminderen.

 

Onze tip:

Versterk het gevoel van betrokkenheid door je medewerkers te laten bepalen wat er aan bod komt in de volgende nieuwsbrief, town hall of kwartaalmeeting. Bied aan de hand van tools als Poll Everywhere of Zoom Webinar een platform aan werknemers om hun prangende vragen te kunnen stellen over de organisatie, de interne werking en de toekomstvisie. Geef andere werknemers de kans om te stemmen op vragen en krijg hierdoor inzicht in de belangrijkste bezorgdheden en twijfels van je medewerkers. En, last but not least: zorg voor transparante antwoorden in een Q&A-format in de volgende personeelsmeeting of email update. Zélfs als het antwoord voor de organisatie nog niet duidelijk is.  

Tip 3: Verbinding en connectie - zowel met wifi als met elkaar

Voor 42% van de werknemers (PWC, 2021) is de ideale werkplek van de toekomst een hybride werkomgeving: een mix tussen werken op afstand en face-to-face met collega’s. Slechts een kleine minderheid wil terug 5 dagen per week naar kantoor. Full-time naast elkaar werken lijkt dus verleden tijd, maar ook in de toekomst blijft sociale connectie en verbinding een cruciale factor in het werkgeluk van de werknemer. McKinsey (2021) toont hierbij het belang aan van zowel training van digitale skills als creatieve tools om digitaal samen te werken. Technology is here to stay, maar laat het vooral de ondersteuning zijn voor die onmisbare, menselijke factor, en niet de vervanging.

Onze tip:

Zorg voor gebruiksvriendelijke tools en platforms die digitale samenwerking en connectie vanop afstand faciliteren. Er bestaan een hele reeks aan leuke apps en websites die ingezet kunnen worden voor brainstorms, interactieve meetings, asynchroon samenwerken en het stimuleren van informeel contact.

Wij zetten voor jou graag enkele van onze (gratis) favorieten op een rij:

  • Google Jamboard – Een digitaal whiteboard dat jouw volgende team meetings en brainstorms een stuk efficiënter maakt! Genereer ideeën op post-its en krijg op die manier input van iedereen in het team, niet enkel de luidste 😉.
  • Mentimeter – Verhoog de interactiviteit tijdens je presentatie of training door deelnemers virtueel te laten stemmen, een vraag te laten stellen of mening te delen, en toon op een visuele manier de anonieme antwoorden van de groep. Of breng wat positiviteit en start je team meeting meteen leuke icebreaker of complimentenrondje via Mentimeter!
  • Monday – Laat je team asynchroon samenwerken via dit visueel platform waarin je makkelijk en intuïtief project flows kan creëren, een team planning kan opmaken, goals kan tracken, en ownership aan teamleden kan toekennen.

The best way to predict the future is to create it. – Abraham Lincoln

Meer blogs.

De zomer is in het land & naar goede traditie plannen organisaties volop een bedrijfs- of team event. 101 mogelijkheden, maar hoe zorg je voor een schot in de roos?
In een steeds veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat werknemers zich voortdurend kunnen ontwikkelen en bijscholen om relevant te blijven in hun vakgebied. Om deze noodzaak aan levenslang leren te ondersteunen, heeft België de Arbeidsdeal geïntroduceerd. Dit initiatief voorziet in een individueel opleidingsrecht voor werknemers in de privésector, voor bedrijven met 10 of meer werknemers.