Dragintra zet welbevinden en welzijn voorop!

Ons project met Dragintra startte vanuit een nulmeting van werkbeleving. Uit de vragenlijst kwamen concrete actiepunten, zoals werkdruk en communicatie, waar Dragintra gretig mee aan de slag ging. 6 maanden later namen we polshoogte en zagen we een significante verbetering!

Onze co-driver

Dragintra is al meer dan 20 jaar de toonaangevende specialist in Europa op het gebied van wagenparkbeheer en mobiliteitsmanagement. Ondertussen zijn ze gevestigd in meer dan 13 landen en worden ze vertrouwd door meer dan 200 klanten. Momenteel telt de organisatie over verschillende landen meer dan 70 medewerkers en trachten ze de komende jaren nog uit te breiden.

Onze missie

Mensen houden en tevreden houden is een uitdaging voor groeiende bedrijven, daar was Dragintra zich ook bewust van toen we in mei 2022 in contact kwamen. Er werd aangegeven dat zoals ook in andere organisaties, een snelle groei gepaard gaat met een hoge workload voor de werknemers. Het was ons doel om samen te bekijken wat de huidige situatie exact is en hoe we specifiek zouden kunnen inzetten op de ontwikkelpunten die naar boven zouden komen.

 

Feedback ontvangen van medewerkers over tevredenheid, werkcultuur, motiverende en demotiverende elementen is cruciaal,” zegt Karin Willemsen, HR Manager bij Dragintra.

De route

We maakten voor Dragintra een survey op maat waarin we werkbeleving in kaart brachten. Hieronder wordt tevredenheid, betrokkenheid, stress en verloopintentie gevat. De onderliggende factoren zoals inspraak, werkdruk, work-life balans, samenwerking met leidinggevenden, … werden mee opgenomen om een uitspraak te kunnen doen over de impact hiervan op de werkbeleving. Hierdoor kunnen we ook scherper stellen waar zich exact de sterktes en uitdagingen van Dragintra bevinden. Elke medewerker kreeg de kans om de survey in te vullen en extra input te geven indien nodig via open vragen.  

 

Uit de resultaten bleek dat 70% van de medewerkers bij Dragintra trots is op het werk dat ze doen, echter bleek dat binnen België 24% aan gaf het komende jaar te willen vertrekken. Hier bovenop gaven heel wat medewerkers aan een onaangename werkdruk te ervaren en onvoldoende op de hoogte te zijn over belangrijke beslissingen.  

 

Dragintra vatte meteen de koe bij de hoorns en zette in op deze resultaten. Er werden initiatieven opgericht om de werkdruk te verlagen bij de medewerkers. Zo werd er een nieuwe hub opgericht om administratieve taken over te nemen, werd er heel wat nieuw personeel aangenomen en werd er ingezet op automatisatie van bepaalde processen. Om de communicatie te verbeteren werden kwartaalmeetings opgezet waar de medewerkers zelf input voor konden vragen via de Ask Me Anything tool en besloot HR meer proactief updates via mail te communiceren.

 

 

"Drive HR heeft ons alle hulpmiddelen aangereikt om de betrokkenheid van onze werknemers te meten en te vergroten. Zij hebben ons bijgestaan met advies, acties voorgesteld en nog veel meer. Als HR-verantwoordelijke geeft het mij voldoening wanneer het personeel zich goed voelt en tevreden is.” Karin Willemsen - HR Manager

De aankomst

Na 6 maanden hard werk, besloten we polshoogte te nemen van de situatie door opnieuw werkbeleving te bevragen en in te zoomen op de topics waaraan stevig was getimmerd. “Op basis van de feedback van de medewerkers hebben we als organisatie acties kunnen ondernemen en merken we na enkele maanden dat we hiervan de vruchten beginnen te plukken. Wij hebben onze strategie succesvol kunnen aanpassen naargelang de behoeften van onze personeelsleden,” haalt Karin aan.

 

We merkten op dat de medewerkers even betrokken waren zoals in de eerste survey, maar dat het percentage dat voorheen wenste te vertrekken na de acties meer dan werd gehalveerd. Deze mooie resultaten werden aangevuld met een duidelijke impact op communicatie. We zagen een significante verbetering in het op voorhand geïnformeerd worden over belangrijke beslissingen door de slimme acties die Dragintra toepaste.

 

Betreft de werkdruk gaven de medewerkers het volgende aan “Op korte termijn zorgen de genomen initiatieven nog voor een hoge werkdruk aangezien nieuw personeel moet worden opgeleid en de automatisaties soms nog vastlopen. Echter is het fijn dat op langere termijn we hiervan de vruchten kunnen plukken.”

 

“Medewerkers informeren, motiveren, betrokken maken en inspireren, is waar ik het elke dag voor doe. Wanneer ik merk dat er een glimlach op de medewerkers hun gezicht staat, collega’s vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan denk ik: ‘missie geslaagd’,” sluit Karin af.

 

Meer cases.

Duo for a Job wou een sterke cohesie realiseren in een ambitieus maar nieuw samengesteld team. Aan de hand van Insights Discovery en een workshop met Drive HR startte Duo for a Job het leertraject naar effectieve samenwerking.
Soft skills ontwikkeling was een must voor het Bannister advocaten team. Aan de hand van een uitgebreid traject met uiterst effectieve trainingen, zorgden we ervoor dat de stof toegepast kon worden in de dagelijkse job.