Stevens Houttechniek timmert aan betrokkenheid

Stevens Houttechniek is een Limburgse KMO dat vastberaden was om te investeren in de toekomst van hun werknemers. Door werkbeleving te bevragen en gerichte acties op te zetten, voor arbeiders en bedienden, creëerden we samen meer tevredenheid op de werkvloer.

Onze co-driver

Stevens Houttechniek is een familiebedrijf dat zich specialiseert in het op maat maken van houten trappen en binnendeuren. Samen met hun team van 40 vakmensen, transformeren ze ruw hout tot unieke meesterwerken voor jouw huis. Het bedrijf is opgericht door de vader en is nu in handen van zijn twee kinderen.

Onze missie

Stevens Houttechniek benaderde ons met de ambitie om de werkbeleving van hun medewerkers te verbeteren. Als KMO is het soms een uitdaging om te focussen op HR-processen, maar ze waren vastberaden om te investeren in de toekomst van hun werknemers. Sinds 2021 zijn we trotse partners in het creëren van een gelukkige werkomgeving voor alle medewerkers.

De route

We begonnen met het in kaart brengen van de huidige HR-structuren van het bedrijf door middel van onze KMO HR-scan. We vroegen de feedback van alle medewerkers en spitte deze uit aan de hand van interviews. Het onderzoek stelde ons in de mogelijkheid om enkele succesvolle initiatieven op te starten.  

We startten 2022 met een kick-off waarin resultaten, conclusies en next steps werden gecommuniceerd naar alle medewerkers gevolgd door een informeel moment. Maandelijks worden vanaf dan Friday Drinks georganiseerd om op het informele contact met collega’s te blijven inzetten. In de maanden erop werd er gewerkt aan de strategie en visie van Stevens Houttechniek en werden de werkprocedures in kaart gebracht om de flow en communicatie tussen de teams te verbeteren. Tijdens deze workshops werd voor elke werknemer duidelijk dat iedereen een belangrijke schakel is in de ketting en werd wederzijds begrip voor collega’s versterkt. Aansluitend stuurden we elk kwartaal nieuwsbrieven uit om medewerkers op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de organisatie. Deze werd met enthousiasme ontvangen. Tenslotte werd het rekruterings- en onboardingproces onder de loep genomen en werden hiervoor handleidingen uitgeschreven.

 

Na bijna een jaar intensief timmeren aan werkbeleving, besloten we eind 2022 onze acties te evalueren via een korte pulse survey. Hieruit bleek dat vooral de Friday Drinks en kick-off succesvolle initiatieven waren om het contact tussen collega’s te versterken en om meer op de hoogte te zijn van de gang van zaken binnen Stevens Houttechniek. Om nog meer vooruitgang te boeken in 2023 zullen we inzetten op meer frequente updates over ook de status en cijfers van de organisatie, afspraken met klanten en toekomstplannen van Stevens Houttechniek.

"We zijn met Drive HR een traject gestart met enkele doelen voor ogen. Zo wilden we de groep medewerkers beter laten samenwerken, feedback constructief laten overbrengen naar elkaar toe, zodat de sfeer tussen de werkgroepen op een goed niveau kon blijven." Esther Stevens, Zaakvoerder

De aankomst

Is er ook maar één organisatie waarbij we volledig klaar zijn met bouwen aan werkgeluk? Waarschijnlijk niet, maar het is wel belangrijk om ons als externe partner een stuk op de achtergrond te schuiven. Daarom zullen we het komende jaar onze partners Dieter & Esther Stevens de nodige theoretische en praktische handvaten geven om zelf verder in te zetten op alles wat te maken heeft met leadership vaardigheden en communicatie naar hun medewerkers.

Wat zegt Stevens Houttechnieken zelf over ons traject?

We hebben bij Stevens Houttechniek enkele drukke jaren achter de rug, omdat we als familiebedrijf bezig zijn met de overdracht van de eerste generatie naar de tweede generatie. Mede door een gezonde groei van het bedrijf was het noodzakelijk om meer structuur in onze organisatie te brengen om een beter overzicht te krijgen voor ons, maar ook om een veiliger gevoel voor onze werknemers te creëren. Ook vonden we het belangrijk hen op nieuwe manieren te informeren over de toekomst, hun prestaties en nieuwigheden binnen Stevens. Het traject met Drive HR heeft ervoor gezorgd dat onze medewerkers een andere blik hebben gekregen op ons bedrijf. We blijven hier nog elke dag aan werken met alle gesprekken, workshops en tips & tricks van Drive HR in ons achterhoofd. Deze samenwerking heeft een bijzondere impact gehad op alle werknemers van Stevens Houttechniek.”

Meer cases.

Inzetten op young potentials aan de hand van een vragenlijst en werkgroep om zo hun noden in kaart te brengen deden we met Friesland Campina. Het resultaat? Duidelijke doelen om op in te zetten om iedereen maximaal te laten groeien.
Duo for a Job wou een sterke cohesie realiseren in een ambitieus maar nieuw samengesteld team. Aan de hand van Insights Discovery en een workshop met Drive HR startte Duo for a Job het leertraject naar effectieve samenwerking.