Plantyn’s reis naar medewerkers-tevredenheid

Plantyn is een educatieve uitgeverij in België en sinds enkele jaren deel van Infinitas Learning. Onze samenwerking focustte op het verhogen van de medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid. Onze grondige analyses en empowerment van de leidinggevenden hebben geleid tot concrete acties en positieve veranderingen binnen de organisatie.

Onze co-driver

Plantyn is al meer dan 70 jaar één van de belangrijkste educatieve uitgevers in België en maakt sinds enkele jaren deel uit van Infinitas Learning. Zij maken en verdelen leermiddelen voor alle vormen van onderwijs en bieden de onderwijswereld digitale oplossingen voor schooladministratie en educatieve software.

 

Plantyn is gevestigd in Berchem en telt meer dan 100 gemotiveerde medewerkers die zich dagelijks inzetten om scholen en onderwijsprofessionals te faciliteren in hun job, leerkrachten comfort te bieden bij het lesgeven en ervoor te zorgen dat leerlingen hun competenties optimaal kunnen ontwikkelen.

Onze missie

Plantyn was op zoek naar meer dan enkel gemiddeldes en percentages uit hun tevredenheidsonderzoek. Ze wilden tastbare, diepgaande analyses die hen in staat zouden stellen om concrete acties te ondernemen en positieve veranderingen door te voeren binnen hun organisatie. Onze missie was dan ook om betekenisvolle inzichten te distilleren uit de verzamelde data, zodat Plantyn gerichte en effectieve stappen kon nemen om de tevredenheid en betrokkenheid van hun medewerkers te vergroten.

De route

Onze aanpak omvatte nauwgezette en verdiepende analyses van de verzamelde gegevens en een gestructureerde presentatie waarbij we de nadruk legden op belangrijke bevindingen en patronen die uit de data naar voren kwamen. We gingen hierover in gesprek met HR om context te krijgen zodat we de juiste interpretaties konden maken en advies te bieden waar nodig.

 

In een volgende stap gingen we samen aan de slag met de leidinggevenden. We leerden hen de methode waarop de data gelezen en geïnterpreteerd dient te worden én we boden hen tools om zelf met de resultaten aan de slag te gaan. De sessies met de leidinggevenden waren uitermate waardevol, aangezien zij achteraf begrepen hoe de analyses te interpreteren en wat de implicaties voor hun team kon zijn.

 

De feedback die we ontvingen, was bemoedigend. Deelnemers gaven aan dat de studie van de survey grondig was uitgevoerd en dat de presentatie van de resultaten op een heldere en inzichtelijke manier werd gedaan. Dit gaf hen de mogelijkheid om de conclusies te begrijpen en er diepgaande discussies over te voeren. Bovendien was de impact van de sessie op de kennis en vaardigheden van de leidinggevenden volgens hen voelbaar.

De aankomst

Eén van de meest waardevolle aspecten van onze samenwerking met Plantyn was dat we de leidinggevenden hebben uitgerust met de kennis en tools om zelfstandig met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek aan de slag te gaan. Ze zijn nu in staat om op teamniveau acties te initiëren die direct inspelen op de behoeften en zorgen van hun medewerkers. Hierdoor wordt voorkomen dat aanbevelingen en verbeteringen stagneren op hoger niveau.

 

Kortom, onze missie om Plantyn te voorzien van diepgaande inzichten en praktische handvaten is succesvol volbracht. We zijn verheugd dat we hebben kunnen bijdragen aan het vergroten van de medewerkerstevredenheid bij Plantyn door middel van geïnformeerde acties en gerichte verbeteringen, en we kijken ernaar uit om onze expertise in de toekomst opnieuw in te zetten om organisaties te helpen groeien en bloeien.

Meer cases.

Duo for a Job wou een sterke cohesie realiseren in een ambitieus maar nieuw samengesteld team. Aan de hand van Insights Discovery en een workshop met Drive HR startte Duo for a Job het leertraject naar effectieve samenwerking.
Stevens Houttechniek is een Limburgse KMO dat vastberaden was om te investeren in de toekomst van hun werknemers. Door werkbeleving te bevragen en gerichte acties op te zetten, voor arbeiders en bedienden, creëerden we samen meer tevredenheid op de werkvloer.