Around the world met Euroports

Euroports wou binnen hun sites verspreid over de wereld inzetten op welzijn, beleving en ervaringen op het werk. Ze kozen voor Drive HR als ideale partner om deze zaken op een betrouwbare en valide manier te meten.

Onze co-driver

Euroports is een van de grootste haven-infrastructuur-bedrijven in Europa. Elk jaar vertrouwen klanten hen meer dan 60 miljoen ton vloeibare, bulk-, stukgoed- en containergoederen toe. Ze komen voor wereldwijde maritieme supply chain-oplossingen in specifieke industriesectoren.

 

Euroports exploiteert en/of beheert wereldwijd ongeveer 40 zeehaventerminals en meer dan 10 inlandterminals en logistieke platforms, strategisch gelegen op belangrijke handelsroutes in Europa en China.

Onze missie

Eind 2021 wou Euroports België na Covid polshoogte nemen bij hun medewerkers in kader van hun welzijn, beleving en ervaringen op het werk. Hier leek Drive HR de perfecte partner aangezien wij zijn we toegewijd om organisaties te helpen bij het meten en verbeteren van medewerkerstevredenheid en –betrokkenheid op een betrouwbare en valide manier.

De route

Samen hebben we een uitgebreide survey samengesteld waarin we niet alleen de aspecten van tevredenheid, betrokkenheid en burn-out hebben belicht, maar ook specifiek de veiligheid op de werkvloer. We wilden een holistisch beeld krijgen van de werktevredenheid en welzijn van de medewerkers, en daarvoor hebben we verschillende onderliggende factoren in kaart gebracht. We hebben de samenwerking met collega’s, het vertrouwen in het management, de mate van autonomie en inspraak, en andere relevante aspecten onderzocht. Door deze factoren te meten, konden we inzicht krijgen in de werkomgeving en de mogelijke verbeterpunten identificeren.

 

De survey bleek dermate waardevol dat we de opportuniteit grepen om de scope van het onderzoek uit te breiden naar andere landen. Zo hebben we de bevraging kunnen uitvoeren in Italië, Spanje, China, Bulgarije en Duitsland in 2022 en 2023.

 

In België hebben we gebruikgemaakt van focusgroepen om de resultaten van de survey verder uit te diepen. Door middel van diepgaande gesprekken en interactie met de deelnemers konden we meer context en inzicht bieden bij de verzamelde cijfers. Deze focusgroepen hebben ons geholpen om de nuances achter de data te begrijpen en de stemmen van de medewerkers rechtstreeks te horen. Met deze waardevolle input in gedachten, heeft Euroports proactief maatregelen genomen om de werkomstandigheden en -beleving te verbeteren.

De aankomst

In 2023 blijft er nog steeds werk aan de winkel voor Euroports België en Drive HR, aangezien we ons richten op het verbeteren van Learning & Development (L&D) binnen de organisatie. Een specifieke focus ligt op het bieden van kansen aan medewerkers om zich te ontwikkelen op het gebied van soft skills, zoals focusmanagement en het bereiken van een goede balans tussen werk en privé. We erkennen het belang van deze vaardigheden in het moderne werkleven en streven ernaar om onze medewerkers de nodige tools en ondersteuning te bieden om hun professionele groei en welzijn te bevorderen. Door middel van gerichte L&D-initiatieven hopen we een positieve impact te hebben op de individuele groei van onze medewerkers en daarmee ook op het succes van Euroports België als geheel.

Meer cases.

Euroports wou binnen hun sites verspreid over de wereld inzetten op welzijn, beleving en ervaringen op het werk. Ze kozen voor Drive HR als ideale partner om deze zaken op een betrouwbare en valide manier te meten.
Als onderdeel van het Juniorprogramma ging Drive HR aan de slag om de competenties van kandidaten te beoordelen en in kaart te brengen. Op deze manier kozen we samen de beste young potentials!