Cohesie en samenwerking bij Duo for a job Antwerpen

Duo for a Job wou een sterke cohesie realiseren in een ambitieus maar nieuw samengesteld team. Aan de hand van Insights Discovery en een workshop met Drive HR startte Duo for a Job het leertraject naar effectieve samenwerking.

Onze co-driver

Duo for a job is een VZW die werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact brengt met vrijwilligers die hun professionele ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk. Vanaf het duo is samengesteld, ontmoeten de mentor en jongere elkaar minstens 2 uur per week gedurende 6 maanden. In totaal startte maar liefst 4.450 duo’s op sinds 2013. Alles samen tellen Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent, Aalst en Luik momenteel een 1.571 geëngageerde en enthousiaste mentoren.

 

De mentoren en jongeren kunnen steunen op de kennis en ervaring van verschillende teams. Deze tellen in totaal meer dan 50 medewerkers, die elk op hun eigenmanier de duo’s op weg naar succes begeleiden. Samen met Drive HR ging Team Antwerpen aan de slag met de samenwerking binnen het team.

© AminBendriss:DUOforaJOB

Onze missie

Zoals voor veel ondernemingen, is het een uitdaging om in volle groei, medewerkers en teams te blijven verbinden. Daarom kwam Team Antwerpen naar ons met de vraag hoe ze verdere stappen kunnen zetten als het aankomt op samenwerking en communicatie. Voor alle medewerkers stond het als een paal boven water dat er begeleide groepsmomenten nodig zijn om ideeën bespreekbaar te maken , om elkaar goed te begrijpen en wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. Ons doel? Een sterke cohesie realiseren in dit ambitieus maar nieuw samengesteld team.

De route

Insights Discovery werd gebruikt als startpunt om inzicht te verwerven in jezelf als professional en in collega’s om ook elkaars gedragsvoorkeuren beter te begrijpen. In deze workshops werden handvaten meegegeven voor zowel persoonlijke als teamontwikkelingen én was er open forum om blokkades in samenwerking constructief te bespreken. Zo werden periodes van hoge werkdruk en stress aangekaart, alsook verschillende communicatie & teamprocessen werden onder de loep genomen.

 

De eerste sessies leidden tot nog meer goesting in de missie om als team samen te kunnen scoren. Daarom zetten we na het creëren van een open en veilige teamomgeving extra trainingen op die samenwerking bevorderen zoals het ontwikkelen van een gezonde work-life balans en het geven van feedback.

De aankomst

Teamcohesie en samenwerking is geen aankomst, maar een continu leertraject en daar bouwt Duo momenteel met veel energie verder aan. 

 

Wat Duo for a job zelf zegt over ons traject?

“Ik voel nu al dat er meer feedback wordt gedeeld tussen collega’s en dat de sfeer is verbeterd. De tip ‘vraag toestemming’ was voor mij een echte eye-opener, ook al heb ik al vele sessies gevolgd en gegeven over het thema ‘feedback’. Dit gaf echt een antwoord op de vraag: ‘hoe creëer je ruimte voor feedback?’ en liet me ook inzien waarom het zo vaak niet werkt.”

 

Wat nemen wij mee voor Drive?

Groepsmomenten op een structurele manier voorzien onder objectieve begeleiding helpt om te ontwikkelen als team én als individu. Onze trainingstrajecten kunnen een verschil maken zowel op vlak van teamdynamiek als teameffectiviteit en daar zijn we trots op.

Wat Duo for a job zelf zegt over ons traject?

“Ik voel nu al dat er meer feedback wordt gedeeld tussen collega’s en dat de sfeer is verbeterd. De tip ‘vraag toestemming’ was voor mij een echte eye-opener, ook al heb ik al vele sessies gevolgd en gegeven over het thema ‘feedback’. Dit gaf echt een antwoord op de vraag: ‘hoe creëer je ruimte voor feedback?’ en liet me ook inzien waarom het zo vaak niet werkt.”

"Dat er ongelooflijk veel zorg, respect en vriendschap aanwezig is tussen de collega’s binnen Duo for a job Antwerpen en dat men elkaar écht wil helpen." Joris De Ceuster, Teamleader

Wat nemen wij mee voor Drive HR?

Groepsmomenten op een structurele manier voorzien onder objectieve begeleiding helpt om te ontwikkelen als team én als individu. Onze trainingstrajecten kunnen een verschil maken zowel op vlak van teamdynamiek als teameffectiviteit en daar zijn we trots op.

Meer cases.

Als onderdeel van het Juniorprogramma ging Drive HR aan de slag om de competenties van kandidaten te beoordelen en in kaart te brengen. Op deze manier kozen we samen de beste young potentials!
Soft skills ontwikkeling was een must voor het Bannister advocaten team. Aan de hand van een uitgebreid traject met uiterst effectieve trainingen, zorgden we ervoor dat de stof toegepast kon worden in de dagelijkse job.