Soft Skills development bij Bannister

Soft skills ontwikkeling was een must voor het Bannister advocaten team. Aan de hand van een uitgebreid traject met uiterst effectieve trainingen, zorgden we ervoor dat de stof toegepast kon worden in de dagelijkse job.

Onze co-driver

Bannister Advocaten is een high end advocatenkantoor met specialisaties in diverse takken van het recht. De structuur van het kantoor is opgebouwd rond verschillende niche departementen, bestaande uit en dertigtal experten die zich uitsluitend toeleggen op hun eigen vakgebied en dit tot in de puntjes beheersen.

Onze missie

Bannister was op zoek naar ondersteuning op het ontwikkelen van soft skills bij hun jonge advocaten. Het doel voor ogen was bewustwording van de eigen communicatiestijlen en concrete tools en technieken aangereikt krijgen om effectiever samen te kunnen werken.

 

De route

Vanuit Drive HR hebben we Bannister een dik jaar begeleid door maandelijkse trainingen binnen het kader van communicatie. Een van de meest waardevolle aspecten van de trainingen was de nadruk op het omgaan met werkdruk. We legden de focus op hoe de tijd beter kunnen beheren, prioriteiten kunnen stellen en stress kunnen verminderen. Deze vaardigheden zijn van onschatbare waarde in het veeleisende beroep van een advocaat.

 

Een van de grote voordelen van dit traject was dat het niet alleen een op zichzelf staande trainingen waren, maar een uitgebreide loop dat ervoor zorgde dat de tips en principes die er werden aangeleerd ook daadwerkelijk konden opgevolgd worden. We namen de tijd om te begrijpen waar de medewerkers van Bannister tegenaan liepen en pastten de trainingen daarop aan.

 

We zorgden ervoor dat de gelegenheid er was om te experimenteren met de geleerde technieken, ervaringen uit te wisselen en ondersteuning te bieden bij eventuele obstakels. Dit maakte de trainingen uiterst effectief, omdat we meteen konden zien hoe de geleerde principes konden toegepast worden in de dagelijkse werkzaamheden. We konden doorheen het traject een veilige omgeving creëren waarin we openlijk konden praten over de uitdagingen die zich vandaag voordoen en samen spreken over waardevolle inzichten en oplossingen om deze te overwinnen.

De aankomst

We zijn ervan overtuigd met dit traject een blijvende impact te hebben gehad op het Bannister team. Naast het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden, worden ze ook actief toegepast in het dagelijks werk. Met veel enthousiasme hebben we deze jonge, gedreven en dynamische groep begeleid en ondersteund. We zijn trots om de groei waar te nemen doorheen de voorbije periode, zowel op individueel niveau als op teamniveau.

Meer cases.

Kwantitatief onderzoek met een vragenlijst, opgevolgd met kwalitatieve interviews bij ART op de vloer was de basis voor het opstellen van concrete acties, suggesties en prioriteiten op vlak van verbeteren van werkbeleving. ART zette in op R&R, interne communicatie en meer.
Inzetten op young potentials aan de hand van een vragenlijst en werkgroep om zo hun noden in kaart te brengen deden we met Friesland Campina. Het resultaat? Duidelijke doelen om op in te zetten om iedereen maximaal te laten groeien.